Baby Test Sensor

BABY TEST SENSOR – URINANALYS

Baby Test Sensor är en av de största och mest exakta neonatala tester som för närvarande är tillgängliga över hela världen.

Är din baby frisk ?

 

Nu finns testet Baby sensor 100+ som kan visa på mer än 100 sjukdomar din baby kan bära på anlag för. Testet ger dig möjlighet att initiera behandling i tid.

Tecknen på dessa sjukdomar upptäcks utifrån onormala metabolismer i urinen. Urinprovet är lätt att ta med hjälp av ett filterpapper som sedan skickas till vårt laboratorium per post.

Allvarliga konsekvenser, så som fysiska och psykiska funktionshinder, kan i många fall förebyggas.

Tecknen på dessa sjukdomar upptäcks utifrån onormala metabolismer i urinen. Urinprovet är lätt att ta med hjälp av ett filterpapper som sedan skickas till vårt laboratorium per post.

Provet analyseras genom gaskromatografi och masspektrometri. Med hjälp av denna metod upptäcks anomaliteter i urinets sammansättning, och via dessa kan man utläsa om barnet bär på anlag för sjukdomar.

Ju tidigare detta upptäcks desto tidigare kan man påbörja medicinsk behandling och därmed förhindra utveckling av eventuella sjukdomar.

Med varje Baby sensor 100+ får du:

  • En omfattande rapport
  • Resultat av tester rörande mer än 100 sjukdomar. Alla möjliga att förebygga
  • Behandlingsförslag samt information
  • Ett medicinskt informationsbrev

Ta ditt barns hälsa i egna händer – förebygg eventuella sjukdomar hos ditt barn med hjälp av genetiska tester.

Anmärkning: Det här testet fokuserar på sjukdomar som förekommer i mycket ung ålder: 0–5 år. Sjukdomar som förekommer i vuxen ålder upptäcks inte i DNA+Baby 100+.

Kompendium Baby Sensor