DNA Test Athletic Sensor

För optimal prestation – DNA Test Sport Sensor

DNA Test Athletic Sensor

DNA TEST SPORT SENSOR – FÖR OPTIMAL PRESTATION

Hur generna påverkar sportsliga prestanda

Gener är vår kropps byggplan och är därför av yttersta betydelse, särskilt när man driver kroppen till sina prestationsgränser. T.o.m. smärre skillnader i förmågan att bryta ned särskilt skadliga ämnen eller en oförmåga att kunna tillgodogöra sig särskilda näringsämnen kan utgöra en avgörande skillnad i tävlingssammanhang. Av denna anledning är det viktigt att kontrollera och efter bästa förmåga optimera varje aspekt, som påverkar den sportsliga prestationen. Målet för detta program är att optimera varje prestationsrelevant faktor var för sig tillsammans med genetiska hänsyn, för att slutligen uppnå den maximala sportsliga prestationen. Programmet består av följande faktorer:

De 5 faktorerna för den ideala prestationen

Muskelcellernas struktur

1. Muskelcellernas struktur

Bestämda genetiska variationer styr din kropps struktur och påverkar därför avsevärt kraftoch uthållighets- prestationen hos dina muskelceller. Så är p.g.a. generna i dessa celler hos många genetiska typer optimalt ägnade åt, att snabbt reagera och producera starka krafter (stora och tjocka celler), medan andra har genetiska typer av muskelceller, som visserligen är svagare och långsammare, men p.g.a. sin storlek blir bättre genomblodade och därför är optimalt bättre ägnade åt uthållighetssporter.

Av vetenskapliga studier vet vi , att en atlet i en för hans gener optimala sport har en 5X större chans, att nå Olympia/VM-ligan, än i en sport, som inte passar för hans sport. En genanalys möjliggör därmed att bestämma dina genetiska förutsättningar för kraft- och uthållighetssport och i vissa fall anpassa din sportsliga orientering på motsvarande sätt.

Optimal kost

2. Optimal kost

Även sättet hur din kropp upptar och omvandlar bestämda näringsämnen, för att bibehålla din hälsa, styrs av generna. Så finns det skillnader i upptagningsförmågan av kalcium, hur kroppen reagerar med mindre prestationsnivå på bestämda näringsmedels innehållsämnen, hur kroppen avgiftar skadliga ämnen som minskar prestationsförmågan och vilka mikronäringsämnen den behöver, för att hålla lederna friska. Genom en analys av över 52 gener är det möjligt, att identifiera och genom en genetiskt anpassad sportkost neutralisera ämnesomsätt- ningsfel, som kan påverka hälsan och den sportliga prestationen på bästa sätt.

Optimal mikronäringsförsörjning

3. Optimal mikronäringsförsörjning

Kalcium behöver kroppen för att bibehålla normal benstomme (-massa). Selen, vitamin C och E hjälper att skydda kroppen mot oxidativ stress och vitamin B6 hjälper samtidigt att normalisera Homocystein ämnesomsättningen. Alla dessa positiva effekter av vitaminer är vitt kända och det finns ett flertal produkter, som utlovar detta skydd för kroppen. Dessa preparat ställs alltid till förfogande under principen ”One size fits all” och erbjuds alla med samma docering.

 

Detta var tills idag också den enda vägen, eftersom man tills idag inte kunde mäta det faktiska individuella näringsmedels- behovet. Idag vet vi, att många människor bär en mer än dubbelt så hög osteoporosrisk inom sig p.g.a. gendefekter. För dessa människor rekommenderar våra forskare därför en mycket högre dos (bredvid andra förebyggande åtgärder) av benskyddande mikronäringsämnen än för personer med en lägre risk.

 

Särskilt i samband med prestationssport frigörs med den stora ämnesomsättningsbelastningen många fria radikaler, som skadar vävnader och celler i en förstörande kedjereaktion. Speciella antioxidanter (vitaminer och mineraler) förhindrar denna kedjereaktion och därför rekommenderas tävlingsutövare större doser. Genom framgångarna inom den moderna humangenetiken är det därför möjligt att komponera ett personligt mikronäringsrecept , som då hjälper till att neutralisera genetiska brister och (genom prestationssport) täcka det ökade behovet av antioxidanter.

Optimal kalorifördelning

4. Optimal kalorifördelning

Typiska livsmedel innehåller tre olika makronäringsämnen, som kroppen utvinner största delen energi ifrån. De är kolhydrater, fett och äggvita/proteiner. Många av dessa näringsämnen kan omvandlas snabbare till energi av kroppen än andra. Följaktligen behöver olika sportgrenar också olika kalorifördelning för bästa resultat. Inom ramen för detta program anpassas din kost också med hänsyn till kalorifördelningen optimalt efter din kropp och din sportgren.

Optimal kroppsvikt

5. Optimal kroppsvikt

Den optimala kroppsvikten är inte enbart nödvändig för att uppnå optimal hälsa, utan även en viktig faktor för den sportsliga prestationen. Å ena sidan är överflödig kroppsvikt en onödig belastning, som man måste bära på och å andra sidan leder till placering i ogynnsam viktklass vid tävlingar.

 

Det finns m.a.o. anledning att hålla kroppsvikten för prestationssport på optimal nivå. Då 80% av övervikten hänger ihop med genetiska anlag, m.a.o. är beroende på generna, kan man genom en genanalys få värdefull information för den effektivaste bantningsstrategin.

Kompendium DNA Test Sport Sensor