DNA Tester

Vi har 20 olika DNA tester som du kan välja på efter ditt behov.  

Du kan också köpa dem i olika paketlösningar som ger ett  lägre pris än om du köper dem

DNA TESTER

livstil_transparent

DNA tester som optimerar möjligheten till ett hälsosammare liv.

medical_transparent

DNA tester som ger möjlighet att förebygga samt ge optimal behandling av sjukdomar.

EJ DNA TESTER

baby_transparent

Urintest för fastställande av onormala metabolismer i urinen. Baby sensor 100+ som kan visa på mer än 100 sjukdomar din baby kan bära på anlag för.

allergi_transparent

I motsats till andra blodtester fäster Allergi Sensorn inte bara blicken på screeningen av IgE (filtreringen av ett begränsat antal av allergener, t.ex. björkpollen), utan den ger snarare också möjligheten till en helhetsbedömning av alla potentiella allergiutlösande substanser i blodserumet.