Fem Sensor / Andra Sensor +40

DNA TEST FEM /ANDRO SENSOR 40+ 

DNA Test Fem Sensor /Andro Sensor 40+ paketet innefattar en rad olika genanalyser på sjukdomar som oftast uppstår efter 40 års åldern. Genanalysernaa ger en bild om man har en ökad risk att få en sjukdom.De är preventiva och innebär inte att man kommer få en sjukdom.  Testresultatet ger en beskrivning på hur man skall aggera för att minska risken av att sjukdomen uppstår. Den ger också en rådgivning till läkaren vilken medicinering som är lämplig för patienten då det gäller verkan, effekt, nedbrytning, biverkan, rekommenderad dos och om man bör byta medicin.

Bröst Sensor

DNA TEST BRÖST HÄLSO SENSOR (BRÖSTCANCER)

Effektiv prevention och behandling av bröstcancer
 • Analys av mer än 9 genvariationer för bröstcancerrisk
 • Genetisk tidigt diagnos- och förebyggande vårdprogram
 • Anpassning av livsstil för att sänka bröstcancerrisken
 • Analys av 13+ genvariationer, för effekten av 40+ relevanta mediciner
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för optimal förebyggande vård
Prostata sensor

DNA TEST PROSTATA HÄLSO SENSOR (PROSTATACANCER)

Effektiv prevention och behandling av prostatacancer
• Genetisk uppskattning av risk för prostatacancer

 • Genetisk uppskattning av risk för prostata-hyperplasi
 • Omfattande test med mer än 9 genetiska variationer
 • Analys av 13 genvariationer för effekten av 40+ relevanta mediciner
 • Effektiva förebyggande vårdåtgärder och tidig diagnos i god tid
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Omställning av livsstil för att sänka sjukdomsrisken
 • Läkares ledning för optimal förebyggande vård
Cardiovascular Sensor

DNA TEST CARDIOVASCULAR SENSOR (HJÄRTOMLOPPSSJUKDOM)

Prevention och behandling av störningen av fettämnesomstättningen
 • Analys av mer än 18 genvariationer
 • Anlag för Cholesterol- (HDL och LDL), definiera Homozystein- och
 • Triglyceridvärden
 • Är Omega3 lämpligt eller kontraproduktivt för Cholesterolvärden?
 • Definiera anlag för plötslig hjärtdöd (Long QT invervall)
 • Lämpliga mikronäringsämnen för prevention och behandling
 • Analyser av 19 genetiska variationer, för effekten av 26+ relevanta mediciner
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för den optimala förebyggande vården
Thrombo sensor

DNA TEST THROMBO SENSOR (TROMBOS)

Att förebygga trombos effektivt
 • Möjlig diagnos av en förhöjd trombosrisk
 • Analys av 3 relevanta gener, som förorsakar trombos
 • Analys av 7 genvariationer för effekten av 4+ relevanta mediciner
 • Ett efter generna anpassat förebyggande vårdprogram för trombos
 • Ökat skydd mot hjärtinfarkt, slaganfall eller lungemboli
 • Varning för mediciner, som kan utlösa trombos hos dig
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • För kvinnor: Är hormonpreparat farliga för deras hälsa?
Toxo Sensor

DNA TEST TOXO SENSOR (AVGIFTNING)

Optimalt stöd för avgiftning av skadeämnen
 • Genetisk utvärdering av förmågan till avgiftning av skadeämnen
 • Avgiftning av tungmetaller, pesticider, ogräsmedel, kemikalier, sot och rök
 • Analys av den oxidativa stressen på celler
 • Handlingsprogram för att reducera belastningen av skadliga ämnen
 • Mikronäringsämnes-rekommendation för att filtrera bort tungmetaller ur kroppen
 • Analys av 10 genetiska variationer, som som verkar för avgiftning
 • Effekt av alkohol, kaffe och droger på hälsan
 • Anpassning av livsstilen till optimal hälsa

KOMPENDIUM – FEM SENSOR

KOMPENDIUM – ANDRO SENSOR