Novogenias laboratorium hör till de modernaste och mest automatiserade laboratorierna i Europa.

Laboratoriet har flera certifikat och kvalitetssäkringssystem som motsvarar internationella standardföreskrifter eller överträffar dem. Härvid är olika affärsområden certifierade på olika sätt och efter högsta kvalitetsstandard.

Genomförande av genanalyserna av livsstilen

Genomförande av genanalyserna av livsstilen

Certifierat genom analysen i vårt ISO 15189 laboratorium

Utförande av den medicinska genanalysen

Utförande av den medicinska genanalysen

Certifierat genom analysen i ett ISO 17025 laboratorium

Medicinsk bedömning av genanalysresultat

Medicinsk bedömning av genanalysresultat

Certifierat genom analysen i vårt ISO 15189 laboratorium

Certified

Laboratorium med tillstånd för medicinsk genetikforskning

Certifierat av Hälsoministeriet i Österrike

Management och kontor

Management och kontor

Certifierat genom ISO 9001

Om du vill se bilder från laboratoriet Klicka här