Senaste Ron

 

Den vetenskapliga grunden för den genetiska viktanalysen är ovanligt stark. De relevanta generna har analyserats i ett stort antal forskningsstudier:

 

  • Över 7500 forskningsstudier för genen PPARG
  • 176 forskningsstudier för genen FABP2
  • 6897 forskningsstudier för genen ADRB2
  • 493 forskningsstudier för genen FTO

 

Där det genetiska viktminskningsprogrammet baseras på 53 av de allra viktigaste av dessa vetenskapliga studier avseende viktminskning och kost.

 

Syftet med denna analys täcker in åtta genetiska polymorfismer som har olika effekt på vår kroppsvikt och hur vår kropp reagerar på olika livsstilsförändringar. Då det genetiska testet är komplext både vetenskapligt och tekniskt fokuserar denna analys på de allra viktigaste påståendena inom området. De är:

 

  • Individer reagerar olika på mängden fett i kosten, en modifiering av fettinnehållet i den dagliga kosten är viktigt för viktminskning.
  • Individer reagerar olika på mängden kolhydrater i kosten, en modifiering av kolhydratinnehållet i den dagliga kosten är viktigt för viktminskning.
  • Gener påverkar hur framgångsrika vissa viktminskningsstrategier som träning och viss kost och ett viktminskningsprogram baserat på gener kan leda till mer än 2,5 gång viktminskning
  • Genetiska polymorfismer påverkar hur vår kropp reagerar på träning med avseende på viktminskning.
  • Genetiska polymorfismer påverkar hur vår kropp reagerar på minskat kaloriintag med avseende på viktminskning.

 

Detta program fastställer dessa genetiska tendenser genom en högteknologisk genetisk analys, anpassar kaloriintaget antingen mot ökat respektive minskat fettintag eller ökat respektive minskat kaloriintag. Därefter fokuseras viktminskningsprogrammet på de kända genetiska förutsättningarna för mest effekt: mer träning eller minskat kaloriintag.

 

Avsikten med denna analys är att visa den vetenskapliga grunden som har lett till dessa påståenden för experter som vill säkerställa den vetenskapliga validiteten i ett sådant program. För att underlätta för läsaren har vetenskapliga referenser såväl som weblänkar till PUBMED databas eller vetenskapliga tidsskrifter inkluderats där varje påståendena diskuteras.