NutriMe – Fett och kolhydratblockerare som stöd vid viktminskning

NutriMe™ – Fett och kolhydratblockerare

Fett och kolhydratblockerare

NutriMe™ – Fett och kolhydratblockerare

Med hjälp av genanalys vet vi nu i hur hög grad du är känslig för fett och kolhydrater. Som stöd finns det en medicinprodukt som tillval med vetenskapligt kontrollerat ämne anpassat efter dina gener. Detta ämne innehåller en blandning mellan fettdämpare och blockerare av kolhydrater och vitaminer anpassade efter dina gener.

Alltefter graden av fettkänslighet binds då upp till 26 % av fettet i näringen och inte i kroppen. Beroende på graden av känsligheten för kolhydrater minskar upptagningen av kolhydrater i tarmen med upp till 2/3. På så sätt sänks din upptagning av kalorier och viktminskningen ökar ännu mer.

Eftersom varje person behöver ett annorlunda förhållande mellan de aktiva beståndsdelarna, blandas produkten vid varje beställning i rätt förhållande enligt dina gener och varje påse förseglas med ditt namn. Öppna sedan helt enkelt en påse före varje måltid och intag innehållet strax före måltiden. Förpackningen innehåller från en månads förbrukning till sex månader beroende på vad du har beställt.

Medicinsk produkt med vetenskapligt kontrollerad verkan

Beståndsdelen i kolhydratblockeraren är en medicinsk produkt certifierad enligt föreskrifter och riktlinjer genom 93/42/EWG.

Det betyder att dess verkan har underkastats kliniska studier och blivit vetenskapligt bekräftad. Det aktiva ämnet tillverkas av material från örter utan genteknik och kan alltefter dosering reducera upptagningen av kolhydrater upp till 66 %. Kolhydraterna kan därför inte delas upp i mindre beståndsdelar(Glukos) och tas upp som kalorier i blodbanorna.

Blockerarens komponent för fettbindning är en medicinprodukt som även den certifierats enligt föreskrifter och riktlinjer genom 93/42/EWG och därmed fått sin verkan vetenskapligt bekräftad. Det aktiva ämnet framställs av vegetabiliska fibrer och har förmågan att suga upp och binda fettet i tarmen som en svamp och förhindra upptagningen i kroppen. Vetenskapliga studier har visat att näringsfettet i en måltid genom detta kan bindas upp till 26,6 %.

För att beställa NutriMe™ Fett och kolhydratblockerare, klicka här. Till ditt förfogande har du 1-6 månader förpackningar samt prenumerationer.