Nutrition Sensor

Din personliga genprofil för kosthållning – DNA Test Nutrition Sensor

DNA TEST NUTRITION SENSOR

DNA TEST NUTRITION SENSOR

Med DNA Test Nutrition Sensor får du en genetisk test som undersöker relevanta gener för din kosthållning avseende genetiska defekter du har som i sin tur inverkar på om viss mat är hälsosam eller ej för dig.

DNA Test Nutrition Sensor ger svar på frågor som:

  • Vilken kosthållning är hälsosammast för dig?
  • Vilken mat bör du undvika?
  • Du får dessutom i ditt gentest:
  • Analys av över 50 gener relevanta för kosten
  • Utvärdering av över 1000 livsmedel utifrån dina gener
  • Utvärdering av hela ditt näringsämnesbehov
  • Inflytande på över 20 ämnesomsättningsproblem

Med en analys av dina gener får du med andra ord en snabbare väg till bättre hälsa med hjälp av en indivuellt anpassad kost.


Nutrigenetik – Din personliga genprofil för kosthållning

De analyserade, genetiska polymorferna påverkar hur din kropp reagerar på vissa näringsämnen och innehållet i vissa näringsmedel. De påverkar även vilka ämnen din kropp verkligen kan omvandla och tillvarata. Då din kost spelar en avgörande roll vid uppkomsten av många sjukdomar, kan du nu utvärdera ditt genetiska arv och därmed anpassa din kost så att dina genetiska svagheter neutraliseras.

Detta område inom medicinen kallas Nutrigenetik, m.a.o. anpassningen av kosten till genetiska data. Om du har en speciell genetisk svaghet, kan du ställa om kosten så att samtliga ämnen i maten som visat sig vara ofördelaktiga för din kropp kan undvikas och istället välja mat som är fördelaktig.

Genom analysen av de mer än 50 genetiska variationerna får du väldigt mycket information om dina medfödda styrkor och svagheter.

Vid avgörandet om ett speciellt livsmedel eller ett innehållsämne är bra för dig, måste man alltid ta hänsyn till helhetsbilden. Är ett mikronäringsämne t.ex. positivt p.g.a. en genetisk variation, men däremot negativt p.g.a. en annan variation, måste det genetiska resultatet från båda analyserna tas med i beräkningen. Tar man sedan hänsyn till alla relevanta genanalyser kan därefter definiera om ett näringsmedel är sunt eller osunt för dig vid betraktande av alla genetiska variationer.

Då det rör sig om en analys av kosthållning i detta gentest, kan endast uttalanden angående kostoptimering kan göras. Genetiska variationer med ett potentiellt inflytande på uppkomsten av en sjukdomar diskuteras inte här. För utvärderingen av en genanalys med medicinskt syfte är det alltid nödvändigt med en läkare för råd och medicinskt stöd. Om du sedan också vill ha medicinsk information utifrån dessa genanalyser, bör du tillfråga din läkare.

Om en läkare är villig att överta stödet med genbedömningen, kan du begära en medicinsk version av denna analys. Utöver dessa kostrekommendationer ingår även utförlig information om sjukdomsrisker och preventions-, liksom terapiframgångar.

Kompendium DNA Test Nutrition Sensor