Om oss

Om oss

VÅRT FÖRETAG

DNA Medic fokuserar på de nya möjligheterna inom personlig genteknik. Vårt mål är att ge bättre tillgång till kunskap inom området samt att skapa bättre förståelse för det vi anser vara viktigast i livet – hälsan.

DNA tester har använts under många år inom bland annat kriminologi, släktforskning och faderskapstest. DNA Medic vill göra den senaste gentekniken tillgänglig för allmänheten, med fokus framförallt på områdena hälsa och medicin.

Ett DNA test är bara meningsfullt om resultaten är begripliga för individen, därför lägger vi stort vikt vid hur vi presenterar dessa. DNA Medic har som målsättning att på ett utförligt sätt guida varje kund såväl före som efter DNA testet för att säkerställa högsta kvalitet.

DNA-tester utförda av DNA Medic omfattar:

  • Gener som, vetenskapligt säkerställt, är ”riskgener”.
  • Gener som ofta är defekta.
  • Gener som orsakar anlag för sjukdomar som är möjliga att förebygga.

 

DNA Medic erbjuder inte:

  • Gentester när det handlar om sjukdomar som inte går att bota eller förebygga.

Dessa strikta, etiska riktlinjer och den höga grad av statlig reglering rörande gentester i Österrike och Tyskland är en utmärkt bas när det handlar om att erbjuda allmänheten en möjlighet att testa sina gener för att förebygga sjukdom.

Eftersom alla våra DNA tester utförs av statligt certifierade laboratorier i Österrike så kan vi garantera en kvalitetsstandard som är strikt reglerad av österrikisk lag gällande genteknologi.