Premium Sensor Plus

DNA TEST PREMIUM SENSOR PLUS  

​DNA Test Premium Sensor Plus är ett paket som innefattar 20 olika DNA tester​ inom kategorin livstil, medicinering,cancer, hjärtkretslopp, matsmältning, ämnesomsättning, ben & led, ögon och tänder.  De medicinska testerna ger en bild om man har en ökad risk att få en sjukdom. De är preventiva och innebär inte att man kommer få en sjukdom. Testresultatet ger en beskrivning på hur man preventivt kan minska risken för att sjukdomen uppstår​. Den ger också en rådgivning till läkaren vilken medicinering som är lämplig för patienten då det gäller verkan, effekt, nedbrytning, biverkan, rekommenderat dos och om man bör byta medicin.  Paketet innefattar även Weight och Nutrition.

Weight Sensor

Genetiskt individualiserat bantningsprogram
Ända till 2.5 gånger bättre resultat med bantningen

 • Analys av 8 genvariationer
 • Vad främjar i första hand övervikt, fett eller kolhydrater?
 • Genetiskt anpassat kost- och sportprogram
 • Rapport med över 60 sid. och 1000+ näringsmedel utvärderade enligt generna
 • Bantningsprogram med livslång giltighet
 • Planera kosten med DNAnutriControl Menyportal
Nutrition Sensor

En kostplan så individuell som du själv

 • Vilka näringsmedel är hälsosamma för dig?
 • Vilka näringsmedel bör du undvika?
 • Analyser av över 50 näringsrelevanta gener
 • Värdering av över 1000 näringsmedel enligt dina gener
 • Utvärdering av hela ditt näringsämnesbehov
 • Inflytande på över 20 ämnesomsättningsproblem
 • En väg till bättre hälsa med hjälp av en anpassad kost
Farmaco Sensor

DNA TEST FARMACO SENSOR

Undvikande av biverkningar och bättre terapiresultat

 • Analys av 22 genvariationer i 8 gener
 • Uppskattning av verkningspotential och biverkningar av över 244 gängse mediciner
 • Definition av nedbrytnings-, aktiverings- och omvandlingstal av varje medicin
 • Mediciner för över 30 fackområden avklarade
 • Undvika biverkningar
 • Öka terapiresultatet .
HIV Sensor

DNA TEST HIV RESISTENS SENSOR

Samordning av infektionsrisk och optimerad terapi

 • Samordning av infektionsrisken vid viruskontakt
 • Analys av den för infektionen relevanta CCR5 gen
 • Analysen av 16 genvariationer för effekten av 20+ medicinerna
 • Bättre terapiresultat med hjälp av optimerad medicinsk terapi
Bröst Sensor

DNA TEST BRÖST HÄLSO SENSOR (BRÖSTCANCER)

Effektiv prevention och behandling av bröstcancer
 • Analys av mer än 9 genvariationer för bröstcancerrisk
 • Genetisk tidigt diagnos- och förebyggande vårdprogram
 • Anpassning av livsstil för att sänka bröstcancerrisken
 • Analys av 13+ genvariationer, för effekten av 40+ relevanta mediciner
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för optimal förebyggande vård
Prostata sensor

DNA TEST PROSTATA HÄLSO SENSOR (PROSTATACANCER)

Effektiv prevention och behandling av prostatacancer
• Genetisk uppskattning av risk för prostatacancer

 • Genetisk uppskattning av risk för prostata-hyperplasi
 • Omfattande test med mer än 9 genetiska variationer
 • Analys av 13 genvariationer för effekten av 40+ relevanta mediciner
 • Effektiva förebyggande vårdåtgärder och tidig diagnos i god tid
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Omställning av livsstil för att sänka sjukdomsrisken
 • Läkares ledning för optimal förebyggande vård
Cardiovascular Sensor

DNA TEST CARDIOVASCULAR SENSOR (HJÄRTOMLOPPSSJUKDOM)

Prevention och behandling av störningen av fettämnesomstättningen

 • Analys av mer än 18 genvariationer
 • Anlag för Cholesterol- (HDL och LDL), definiera Homozystein- och
 • Triglyceridvärden
 • Är Omega3 lämpligt eller kontraproduktivt för Cholesterolvärden?
 • Definiera anlag för plötslig hjärtdöd (Long QT invervall)
 • Lämpliga mikronäringsämnen för prevention och behandling
 • Analyser av 19 genetiska variationer, för effekten av 26+ relevanta mediciner
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för den optimala förebyggande vården
Hypertonia Sensor

DNA TEST HYPERTONIA SENSOR (HÖGT BLODTRYCK)

Effektiv prevention och behandling mot högt blodtryck
 • Analys av de tre relevanta genvariationerna
 • Fastställande av den genetiska risken för högt blodtryck
 • Anpassat vårdprogram för blodtryckssänknin
 • Analys av 7 genvariationer, för effekten av 12+ relevanta mediciner
 • Bättre chanser till bot med optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för optimal förebyggande vård
Thrombo sensor

DNA TEST THROMBO SENSOR (TROMBOS)

Att förebygga trombos effektivt

 • Möjlig diagnos av en förhöjd trombosrisk
 • Analys av 3 relevanta gener, som förorsakar trombos
 • Analys av 7 genvariationer för effekten av 4+ relevanta mediciner
 • Ett efter generna anpassat förebyggande vårdprogram för trombos
 • Ökat skydd mot hjärtinfarkt, slaganfall eller lungemboli
 • Varning för mediciner, som kan utlösa trombos hos dig
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • För kvinnor: Är hormonpreparat farliga för deras hälsa?
Gluten Sensor

DNA TEST GLUTENS SENSOR (GLUTENINTOLERANS)

Tidig diagnos & anpassad nutrition för ett hälsosammare liv
 • Klassindelning som ”riskgrupp” eller ”grupp utan risk”
 • Omedelbar diagnos av de första symptomen
 • Analys av HLA DQ 2.5 och DQ 8 genvariationer som påverkar sjukdomsrisken
 • Anpassning av kosten till fullständig besvärsfrihet
 • Skydd mot dödliga följdsjukdomar
 • Handlingsprogram under läkares ledning
Lactos sensor

DNA LACTOSE SENSOR (LAKTOSINTOLERANS)

Tidig diagnos & anpassad nutrition för ett hälsosammare liv
 • Genetisk bedömning av medfödda risker
 • Analys av den relevanta genvariationen
 • Omedelbar diagnos av de första symptomen
 • Anpassning av kosten till fullkomlig besvärsfrihet
 • Handlingsprogram under läkares ledning
IBD Sensor

DNA TEST IBD Sensor

Morbus Crohn tidig diagnos och riktig behandling
 • Bedömning av risken för Morbus Crohn
 • Analys av 3 relevanta genetiska variationer
 • Omgående upptäckt av den första symptomen
 • Anpassade kostrekommendationer för lindring av symptomen
Toxo Sensor

DNA TEST TOXO SENSOR (AVGIFTNING)

Optimalt stöd för avgiftning av skadeämnen
 • Genetisk utvärdering av förmågan till avgiftning av skadeämnen
 • Avgiftning av tungmetaller, pesticider, ogräsmedel, kemikalier, sot och rök
 • Analys av den oxidativa stressen på celler
 • Handlingsprogram för att reducera belastningen av skadliga ämnen
 • Mikronäringsämnes-rekommendation för att filtrera bort tungmetaller ur kroppen
 • Analys av 10 genetiska variationer, som som verkar för avgiftning
 • Effekt av alkohol, kaffe och droger på hälsan
 • Anpassning av livsstilen till optimal hälsa
Diabetes Sensor

DNA TEST DIABETES SENSOR (DIABETES MELLITUS TYP2)

Prevention och effektiv behandling av diabetes
 • Genetisk utvärdering av medfödd risk för diabetes
 • Analys av över 8 gener som påverkar Diabetes Mellitus
 • Analys av 11 genetiska variationer, för verkan av 15+ relevanta mediciner
 • Beräkningen av risken för graviditetsdiabetes
 • Beräkning av tidpunkten (tidigare eller senare) för insulinersättningsbehov
 • Effektivitetsbestämning av Metformin, Glibenclamid, Tolbutamid och Glimepirid
 • Förebyggande vårdprogram under läkares ledning
Alzheimers Sensor

ALZHEIMER SENSOR (MORBUS ALZHEIMER)

Prevention och effektiv behandling av diabetes
 • Genetisk utvärdering av medfödd risk för diabetes
 • Analys av över 8 gener som påverkar Diabetes Mellitus
 • Analys av 11 genetiska variationer, för verkan av 15+ relevanta mediciner
 • Beräkningen av risken för graviditetsdiabetes
 • Beräkning av tidpunkten (tidigare eller senare) för insulinersättningsbehov
 • Effektivitetsbestämning av Metformin, Glibenclamid, Tolbutamid och Glimepirid
 • Förebyggande vårdprogram under läkares ledning
Järn Sensor

JÄRN SENSOR (HEMOCHROMATOS)

Hämochromatos: att helt enkelt förhindra överbelastning av järn
 • Genetisk bedömning avjärnupptagningsförmåga
 • Analys av de 3 relevanta genetisk variationerna
 • Att fastställa förhöjda järnvärden, innan organen drabbas
 • Enkla åtgärder för prevention och behandling
 • Att undvika allvarliga konsekvenser för hälsan
Ben Sensor

DNA TEST BEN HÄLSO SENSOR (OSTEOPOROS)

Osteoporos: förhinder av benskörhet och förbättring av behandlingen
 • Genetisk utvärdering av medfödd Osteoporosrisk
 • Analys av de 4 relevanta genetiska variationerna
 • Bedömning av kalciumupptagningsförmåga ur kosten
 • Anpassad kost och vårdprogram för Osteoporos
 • Effektivitetsbedömning av diverse terapier (Bisphosphat, Raloxifen,
 • Alendronat, Hortmoner)
 • Analys av 12+ genvariationer, som påverkar effekten av 18+ relevanta mediciner
 • Större behandlingsframgång med anpassad terapi
 • Vårdprogram under läkares ledning
Led Sensor

DNA TEST LED SENSOR (REUMATOID ARTHRIT)

Reumatoid Arthritis: Prevention och effektivare Behandling av inflammerade ledsjukdomar
 • Genetisk bedömning av medfödd sjukdomsrisk
 • Analys av 2 relevanta gen-variationer för Arthritis och Diskbråcks-sjukdom
 • Genetiskt anpassat kost- och förebyggande vårdprogram
 • Rekommendation för mikronäringsämnen som preventions- och behandlingsform
 • Analys av 18+ genvariationer med inflytande på effekten av över 34 relevanta mediciner
Glaucoma Sensor

DNA TEST GLAUCOMA SENSOR (GRÖNSTARR)

Tidig upptäckt av ögonsjukdomen Glaukom (Grön Starr) och riktig behandling
 • Genetisk uppskattning av medfödd risk för Glaukom
 • Viktig hänvisning till tidig diagnos för de drabbade
 • Analys av den genetiska variationen, som förorsakar sjukdomen
 • Enkel och effektiv behandling vid tidig diagnos
 • Ökat skydd mot en av de vanligaste blindhetsorsakerna
AMD Sensor

DNA TEST AMD SENSOR (SYNDEGENERATION)

Makuladegeneration: Vård och tidig diagnos för bästa ögonhälsa
 •  Genetisk bedömning av risken för Makuladegeneration
 • Analys av 3 relevanta genvariationer
 • Genetiskt anpassat vårdprogram
 • Självtest för tidig diagnos
 • Anpassad kost för prevention
 • Mikronäringsämnes-rekommendation för prevention
 • Handlingsprogram under läkares ledning
Periodontitis sensor

DNA TEST PERIODONTITIS SENSOR (PARADONTOS)

Förhindrande av parodontos och riktigt implantatval
 • Analys av 5 relevanta genvariationer
 • Uppskattning av risken för parodontitis
 • Anpassat förebyggande vårdprogram med din tandläkare
 • Bestämningen av sannolikheten för förlusten av ett titanimplantat
 • Potentiellt annat val av material, som man tål bättre • Lång ihållande tandhälsa

KOMPENDIUM – PREMIUM SENSOR PLUS FEMALE

KOMPENDIUM – PREMIUM SENSOR PLUS MALE