Primary Prevention

DNA TEST PRIMARY PREVENTION 

DNA Test Primary Prevention paketet innefattar genanalyser inom hjärtkretslop och diabetes2 . Genanalyserna ger en bild om man har en ökad risk för att få sjukdomarna.De är preventiva och innebär inte att man kommer få en sjukdom.  Testresultatet ger en beskrivning på hur man skall aggera för att minska risken av att sjukdomen uppstår. Den ger också en rådgivning till läkaren vilken medicinering som är lämplig för patienten då det gäller verkan, effekt, nedbrytning, biverkan, rekommenderad dos och om man bör byta medicin.

Cardiovascular Sensor

DNA TEST CARDIOVASCULAR SENSOR (HJÄRTOMLOPPSSJUKDOM)

Prevention och behandling av störningen av fettämnesomstättningen
 • Analys av mer än 18 genvariationer
 • Anlag för Cholesterol- (HDL och LDL), definiera Homozystein- och
 • Triglyceridvärden
 • Är Omega3 lämpligt eller kontraproduktivt för Cholesterolvärden?
 • Definiera anlag för plötslig hjärtdöd (Long QT invervall)
 • Lämpliga mikronäringsämnen för prevention och behandling
 • Analyser av 19 genetiska variationer, för effekten av 26+ relevanta mediciner
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för den optimala förebyggande vården
Hypertonia Sensor

DNA TEST HYPERTONIA SENSOR (HÖGT BLODTRYCK)

Effektiv prevention och behandling mot högt blodtryck
 • Analys av de tre relevanta genvariationerna
 • Fastställande av den genetiska risken för högt blodtryck
 • Anpassat vårdprogram för blodtryckssänknin
 • Analys av 7 genvariationer, för effekten av 12+ relevanta mediciner
 • Bättre chanser till bot med optimal medicinsk terapi
 • Läkares ledning för optimal förebyggande vård
Thrombo sensor

DNA TEST THROMBO SENSOR (TROMBOS)

Att förebygga trombos effektivt
 • Möjlig diagnos av en förhöjd trombosrisk
 • Analys av 3 relevanta gener, som förorsakar trombos
 • Analys av 7 genvariationer för effekten av 4+ relevanta mediciner
 • Ett efter generna anpassat förebyggande vårdprogram för trombos
 • Ökat skydd mot hjärtinfarkt, slaganfall eller lungemboli
 • Varning för mediciner, som kan utlösa trombos hos dig
 • Bättre läkningschanser genom optimal medicinsk terapi
 • För kvinnor: Är hormonpreparat farliga för deras hälsa?
Diabetes Sensor

DNA TEST DIABETES SENSOR (DIABETES MELLITUS TYP2)

Prevention och effektiv behandling av diabetes
 • Genetisk utvärdering av medfödd risk för diabetes
 • Analys av över 8 gener som påverkar Diabetes Mellitus
 • Analys av 11 genetiska variationer, för verkan av 15+ relevanta mediciner
 • Beräkningen av risken för graviditetsdiabetes
 • Beräkning av tidpunkten (tidigare eller senare) för insulinersättningsbehov
 • Effektivitetsbestämning av Metformin, Glibenclamid, Tolbutamid och Glimepirid
 • Förebyggande vårdprogram under läkares ledning

KOMPENDIUM – PREMIUM PREVENTION