Säkerhetssystem

security

Säkerhetsföreskrifterna vad gäller genetiska analyser är strikt reglerade. Utöver detta har vi tagit fram ytterligare säkerhetssteg för att försäkra oss om att vår kvalité är så hög som möjligt. Testresultaten studeras vid flera tillfällen för att säkerställa att slutsatserna är korrekta. Alla våra experter har också mångårig erfarenhet inom genteknik och är vana vid att granska DNA-test.

 

Kvalitetskontroll av laboratorier

Varje laboratorium vi samarbetar med, och dess personal, testas omsorgsfullt av DNA Plus. Då beaktar vi framför allt följande kriterier:

  • En hög säkerhetsnivå
  • Kvalificerad och kompetent personal som klarar ett snabbt genomförande av våra tester.
  • Avancerad teknologi för att avläsa gentester.
  • Närvaro av vetenskaplig expertis för sammanställning av testresultat.
  • Kort tid för genomförande av tester.
  • Hög transparens under processens gång.

På detta sätt försäkrar vi oss om att våra tester och dess resultat håller högsta standard vad gäller exakthet.

 

Verifiering av oberoende laboratorier

För att övervaka att de resultat våra laboratorier tar fram är korrekta och exakta låter vi regelmässigt oberoende laboratorier analysera resultaten. Dessutom kontrollerar vi processen genom att rutinmässigt kolla upp och analysera tester med kända gendefekter.

När man analyserar över tusen DNA-test på kort tid är logistiken för varje enskilt test mycket viktig. Risken att olika tester och testresultat förväxlas med varandra måste uteslutas, och varje test kräver analys inom stipulerad tid.

Därför har vi utvecklat ett system där varje DNA-test ges en så kallad barcode (som en streckkod), på så vis kontrolleras varje steg av analysen noggrant. Vi använder alltså inte handskrivna lappar som man fortfarande kan se i andra laboratorier. Hos oss är det omöjligt att DNA-test kan förväxlas – du kan vara säker på att ditt resultat verkligen är just ditt.

Datasäkerhet

Inom knappt något annat område är datasäkerhet ett så viktigt tema som inom genteknik. Det är därför vi har integrerat olika säkerhetsfunktioner som ett led i att säkerställa att din information är säker. Till exempel lagras dina personliga uppgifter separat, alltså inte tillsammans med dina analysresultat, och laboratoriepersonal måste identifiera sig med fingeravtryck för att få tillgång till såväl uppgifter som analysresultat.

På så vis är dina uppgifter fullständigt säkra, även om datorerna skulle stjälas vid ett inbrott.

Fingeravtrycksverifiering

Under analysprocessen måste personalen vid flera tillfällen identifiera sig med fingeravtryck för att genomföra nästa steg av analysen, eller för att utvärdera resultat. Om en dataterminal skulle stå oanvänd i två minuter deaktiverar den sig själv, och för att den åter ska fungera krävs ånyo fingeravtrycksverifiering. På så vis försäkrar vi oss om att din testprocess och dina resultat bara är tillgängliga för auktoriserad personal.

 

Låst analysidentitet

Vid början av en DNA-analys förses den med en krypterad sifferkod varefter dina uppgifter laddas upp och skyddas på en säkerhetsserver. Under tiden för analysen används den krypterade säkerhetskoden, och din identitet förblir okänd för personalen.

 

Högsta online-säkerhet

Då lösenord för inloggning på internet bara erbjuder ett begränsat skydd har vi skapat ett system för servertillgång som liknar det hos en internetbank. När du försöker logga in på ditt konto skickas en säkerhetskod till din mobiltelefon. Denna kod är giltig endast en gång och inte längre än 30 minuter. Du skyddas därmed på optimalt sätt mot alla tänkbara angrepp eller datavirus som annars kan lagras om man använder ett vanligt lösenordssystem.

Kryptering vid externa analyser

Om ditt DNA-test måste analyseras vid ett externt laboratorium förses testet med en krypterad sifferkod. På så vis har personalen ingen åtkomst till din identitet utan ser bara koden, och din säkerhet och din integritet är därmed garanterad.